UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

Financiële update van UCB voor 2010

• Totale opbrengsten, recurrente EBITDA en kern-WPA voor 2010 hoger dan verwacht
• De waardeverminderingstesten aan het einde van het jaar leiden tot buitengewone, niet-contante, niet-recurrente afschrijvingen

Brussel (België), 5 januari 2011 – 7u00 CET – gereguleerde informatie – UCB kondigde vandaag aan dat het bedrijf verwacht beter te zullen presteren dan het aangekondigde vooruitzicht op totale opbrengsten voor 2010 van minstens EUR drie miljard, een recurrente EBITDA van ongeveer 700 miljoen en een kern-WPA van EUR 1,76. Tegelijkertijd zullen de eenmalige afschrijvingen en de waardeverminderingstesten aan het einde van het jaar ertoe leiden dat een bijzondere waardevermindering van EUR 240 tot 250 miljoen in de rekeningen wordt opgenomen. Dit is hoger dan de bijzondere waardevermindering van EUR 126 miljoen in 2009. Bijzondere waardeverminderingen worden in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van UCB opgenomen als niet-recurrente uitgaven onder de post ‘Recurrente winst vóór interest en belastingen’ (recurrente EBIT).

“We zijn heel tevreden met onze operationele prestaties in 2010’’, verklaarde Detlef Thielgen, CFO van UCB. “Onze belangrijkste financiële prestatie-indicatoren zullen de vooruitzichten overtreffen die we eerder voor 2010 aankondigden. Hoewel de niet-contante eenmalige afschrijvingen en bijzondere waardevermindering ons nettoresultaat beïnvloeden, zijn we er zeker van dat we voor 2010 een positief nettoresultaat zullen kunnen voorleggen.”
Detlef Thielgen

Dat het financiële vooruitzicht wordt overtroffen, is voornamelijk te danken aan het feit dat het epilepsiemedicijn Keppra® (levetiracetam) beter werd verkocht dan verwacht, vooral in de EU, en aan de stevige prestaties van de nieuwe kernproducten van de onderneming: Cimzia® (certoluzimab pegol), Vimpat® (lacosamide) en Neupro® (rotigotine).

Een bijzondere waardevermindering wordt opgenomen als de waardeverminderingstesten een aanzienlijke afwijking aantonen tussen de marktwaarde en de boekwaarde van niet-financiële activa op balansdatum. De waardeverminderingstesten van de immateriële activa vertoonde, op basis van de recentste marktramingen, een afwijking doordat de boekwaarde van de royalty inkomsten voor de fesoterodinefranchise niet langer de recentste marktramingen weerspiegelt, en door kleinere afwijkingen voor bepaalde andere producten. Bovendien leidt de verkoop van de drie productiebedrijven van UCB in Duitsland en Italië aan Aesica, aangekondigd in december 2010, tot een eenmalige afschrijving.


Voor verdere informatie
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
M: +32.473.864.414,
nancy.nackaerts@ucb.com

Voor de redactie:

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe