UCB's Global Corporate Website

Transparency the Netherlands

Het uitgangspunt bij al onze activiteiten is steeds: “Hoe kunnen we een meerwaarde creëren voor mensen die leven met ernstige ziekten ?”.

In het belang van de patiënt is het cruciaal dat we nauw samenwerken met beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg.  Zij bieden ons immers expertise van onschatbare waarde in onze zoektocht naar oplossingen om de levenskwaliteit en de behandeling van patiënten te verbeteren. Deze samenwerking zorgde reeds voor belangrijke vernieuwingen in de gezondheidszorg en droeg bij tot een stijging in de levenskwaliteit van talrijke patiënten.

Bij zulke interacties streven wij naar het behoud van integriteit en hoge ethische standaarden.  Om het vertrouwen van de patiënt te bevorderen geloven we dat het essentieel is om transparantie te garanderen in onze financiële relaties met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Patiënten moeten er ten volle op kunnen vertrouwen dat hun arts zich uitsluitend baseert op het wetenschappelijk bewijs en de klinische ervaring bij het aanbevelen, voorschrijven en verlenen van de juiste zorg en behandeling.

Als lid van de EFPIA (Europese Federatie van de Farmaceutische Industrie en Verenigingen), verbindt ons bedrijf zich ertoe om de transparantieregels van de ‘EFPIA Disclosure Code’ te implementeren en onze betalingen aan stakeholders in de gezondheidszorg openbaar te maken.

Als u vragen heeft omtrent het transparantieproject of de openbaarmaking ervan, kunt u ons contacteren via: TransparencyNetherlands@ucb.com.

EFPIA R&D report 2022

Report

EFPIA R&D report 2021

Report

EFPIA R&D report 2020

Report

Data Privacy Disclaimer

De publicatie van de betalingen aan stakeholders richt zich op het openbaar maken van betalingen (geld of in natura) aan beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidssector waar ons bedrijf mee samenwerkt/relaties mee heeft. Dit gebeurt volgens de doelstellingen en bepalingen die opgenomen werden in de EFPIA Disclosure code. De individuele openbaarmakingen werden toegezegd door de individuele begunstigden. Deze toestemming tot openbaarmaking werd gegeven om te kunnen voldoen aan de van toepassing zijnde codes die door ons bedrijf ondertekend werden.

Deze publicaties geven geen algemene toestemming aan diegenen die toegang hebben tot onze website of de nationale platforms, om extra verwerking van de gegevens van de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te ondernemen.

Voor een goed begrip van de rapportage opgenomen in onze openbaarmaking zoals gepubliceerd op deze website, verwijzen wij naar de methodologische nota die de betekenis en de inhoud van de overdracht van waarde toelicht.