UCB's Global Corporate Website

Transparency Sweden

 

Vad vi än gör börjar vi alltid med att ställa oss själva frågan “Hur kan vi skapa mervärde för personer med svåra sjukdomar?".

Med tanke på patienternas bästa är det mycket viktigt för oss att ha ett nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal samt organisationer, eftersom vi på så sätt får värdefull och sakkunnig information som vi behöver för att kunna erbjuda lösningar som förbättrar patienternas liv och behandlingar. Samarbetet har hittills åstadkommit betydande innovationer inom hälsovården och förbättrat livskvaliteten för ett stort antal patienter.

Vi strävar efter att i vårt samarbete upprätthålla en hög standard i fråga om etik och integritet. Vi är övertygade om att det är mycket viktigt att säkerställa att våra värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal är transparenta för att öka patienternas förtroende. Patienterna bör kunna lita på att läkaren rekommenderar, förskriver och administrerar lämplig behandling uteslutande baserat på kliniska bevis och erfarenhet.

Som ett medlemsföretag i den europeiska branschorganisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) har UCB åtagit sig att följa transparensreglerna i EFPIA:s uppförandekod och att rapportera värdeöverföringar till aktörer inom hälso- och sjukvården i enlighet med dessa regler.  

Om du har frågor gällande transparensinitiativet eller rapporteringen kan du gärna kontakta oss på TransparencySweden@ucb.com.

2023 EFPIA Report

Report

2022 EFPIA Report

Report

2021 EFPIA Report

Report

Data Privacy Disclaimer

Syftet med publicering av värdeöverföringar till mottagare är att rapportera värdeöverföringar (monetära eller andra förmåner) till HCP (hälso- och sjukvårdspersonal) eller HCO (hälso- och sjukvård) som vårt företag samarbetar med eller har relationer till, enligt de mål och bestämmelser som ingår i tillämplig uppförandekod. Enskilda mottagare har gett sitt samtycke till rapportering på individnivå ‑ sådant samtycke har getts för att möjliggöra att publiceringarna överensstämmer med de uppförandekoder som vårt företag har undertecknat.

Dessa publiceringar ger inte ett allmänt tillstånd för dem som har tillträde till vår webbplats eller till nationella plattformer att ytterligare bearbeta hälso- och sjukvårdspersonalens data.

För en god förståelse av rapporten som publicerats på denna webbplats hänvisar vi till metodbeskrivningen som klargör betydelsen och innehållet av de rapporterade värdeöverföringarna.