UCB's Global Corporate Website

Transparency Denmark

I alle vores handlinger, starter vi altid med at spørge os selv ”Hvordan kan vi skabe mere værdi for mennesker, som lever med alvorlige sygdomme?”.

Af hensyn til patienterne er det afgørende for os at arbejde tæt sammen med sundhedspersoner og organisationer, der tilbyder os uvurderlig ekspertviden for at tilvejebringe løsninger, som forbedrer patienternes liv og behandling. Dette samarbejde har indtil videre resulteret i væsentlige nyskabelser i sundhedsvæsenet og har medført forbedringer i livskvaliteten hos mange patienter.

I vores interaktion med andre stræber vi efter at opretholde høj etisk standard og integritet. Vi er overbeviste om, at det at vise gennemsigtighed i forhold til vores finansielle relationer med sundhedspersoner, er afgørende for at øge patienternes tillid. Patienterne skal vide, at de kan stole på, at deres læges anbefalinger, ordinationer, administration af passende pleje samt behandling udelukkende er baseret på klinisk evidens og erfaring.

Som medlem af EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) er vi forpligtede til at møde gennemsigtighedskravene i EFPIAs kodeks, herunder at indberette betalinger til sundhedspersoner.

Hvis du har spørgsmål til initiativerne omkring gennemsigtighed eller indberetninger, kan du kontakte TransparencyDenmark@ucb.com.

Data Privacy Disclaimer

Offentliggørelse af ydelser til modtagere sigter mod at indberette de ydelser (monetære eller andre ydelser) givet til sundhedspersoner eller organisationer i sundhedssektoren, som vores virksomhed samarbejder med/har relationer til, i henhold til de anvisninger og bestemmelser, som er angivet i de gældende kodeks. De individuelle modtagere har givet samtykke til at offentliggøre individuelle informationer - en sådan tilladelse gør det muligt, at overholde gældende kodeks, hvilket vores virksomhed er forpligtet til.

Disse offentliggørelser giver ikke generel tilladelse for personer, som besøger vores hjemmeside eller nationale platforme, til yderligere bearbejdning af sundhedspersonernes data.

For yderligere oplysninger vedrørende offentliggjorte data henvises til den metodiske beskrivelse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, som præciserer betydningen og indholdet af de offentliggjorte ydelser.