UCB's Global Corporate Website

Transparency Norway

I alt vi gjør, starter vi alltid med å spørre oss selv ”Hvordan kan vi gi mennesker som har alvorlige sykdommer et bedre liv”?

Det er i pasientenes interesse at vi samarbeider med tett helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette gir oss uvurderlig ekspertkunnskap slik at vi kan finne løsninger som bedrer pasientenes liv og behandling. Så langt har denne relasjonen bidradd til betydelig innovasjon innen helse, og har gitt mange positive endringer i livskvaliteten for mange pasienter.

Vi streber etter å opprettholde høy standard for etikk og integritet når det gjelder samhandling. Vi mener at det å sikre åpenhet med hensyn til finansielle relasjoner med helsepersonell er viktig for å øke pasientenes tillitt. Det er viktig at pasientene kan stole på at legen anbefaler, forskriver og gir riktig behandling, og at kun er basert på kliniske bevis og erfaring.

Som et EFPIA-medlem (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations), er selskapet derfor forpliktet til å oppfylle kravene om offentliggjøring i henhold til EFPIA Disclosure Code, og av den grunn rapportere verdioverføringer som gjøres til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Dersom du har spørsmål om tiltak eller rapporter som offentliggjøres, ta kontakt med TransparencyNorway@ucb.com.

EFPIA report 2022

Report

EFPIA report 2021

Report

EFPIA report 2020

Report

Datasikkerhets Ansvarsfraskrivelse

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som «firma XX» samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til UCB Pharma AS før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.