UCB's Global Corporate Website

Transparency Finland

Kaikkea toimintaamme ohjaa itsellemme aina ensin esittämämme kysymys: “Miten voin luoda enemmän arvoa niille, joilla on jokin vaikea sairaus?"

Tiivis yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on meille ehdottoman tärkeää potilaiden edun vuoksi: näiltä toimijoilta saamme mittaamattoman arvokasta ja asiantuntevaa tietoa, jonka perusteella voimme tarjota potilaiden elämää ja hoitoa parantavia ratkaisuja. Tähänastinen yhteistyö onkin jo synnyttänyt merkittäviä terveydenhoidon innovaatioita ja kohentanut lukemattomien potilaiden elämänlaatua.


Haluamme perustaa yhteistyömme korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja lahjomattomuuteen. Uskomme vakaasti, että läpinäkyvyyden varmistaminen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa solmittavissa taloudellisissa suhteissa on välttämätöntä potilaiden luottamuksen lisäämiseksi. Potilaiden on voitava luottaa siihen, että lääkäri suosittelee, määrää ja antaa asianmukaista hoitoa vain kliiniseen näyttöön ja kokemukseen perustuen.

UCB on Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) jäsenyrityksenä sitoutunut noudattamaan EFPIA:n taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyttä ja julkistamista koskevia ohjeita ja raportoimaan niiden mukaisesti terveydenhuollon toimijoille antamansa taloudelliset etuudet.

Jos teillä on kysyttävää taloudellisten suhteiden läpinäkyvyyttä koskevista asioista tai etuuksien raportoinnista, vastaamme mielellämme sähköpostiosoitteessa TransparencyFinland@ucb.com.

2023 EFPIA Report

Report

2022 EFPIA Report

Report

2021 EFPIA report

Report

Tietosuoja

Taloudelliset arvonsiirrot (raha tai luontoissuoritukset) yhtiön kanssa yhteistyössä toimiville tai yhtiöön muunlaisessa yhteydessä oleville terveydenhuollon ammattilaisille tai terveydenhuollon organisaatioille julkaistaan sovellettavissa ohjeistoissa mainittujen tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti. Yksittäiset arvonsiirtojen saajat ovat antaneet suostumuksen tietojensa julkaisemiseen. Tällainen suostumus on annettu yhtiön hyväksymien sovellettavien ohjeistojen noudattamiseksi. 

Tietojen julkaiseminen ei tarkoita, että terveydenhuollon ammattilaisten tietojen muunlainen käsittely verkkosivujemme tai muiden kansallisten julkaisualustojen kautta olisi yleisesti luvallista.

Tietoa tällä verkkosivustolla julkistettujen tietojen raportoinnista on menettelytapamuistiossa, jossa selvitetään raportoitujen arvonsiirtojen tarkoitus ja sisältö.