Zichzelf therapeutische doelen stellen helpt patiënten met reumatoïde artritis | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

Zichzelf therapeutische doelen stellen helpt patiënten met reumatoïde artritis

  • Uit het « Get to Goal » onderzoek blijkt dat 87% van de patiënten vindt dat het stellen van therapeutische doelen een positieve impact heeft op de ziekte
  • Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van Wereld Artritis Dag

Brussel, 11 oktober 2011 – UCB maakt ter gelegenheid van Wereld Artritis Dag op 12 oktober de resultaten bekend van de studie « Get to Goal ». In dit onderzoek werd bij RA patiënten het belang van een actieve deelname aan hun behandeling nagegaan. De studie is gelinkt aan de internationale « Get to Goal » campagne van UCB die patiënten middelen ter beschikking stelt om, in overleg met hun behandelende arts, zichzelf therapeutische en persoonlijke doelen te stellen en deze ook te realiseren.

Uit de resultaten van de studie blijkt hoe belangrijk het is dat een patiënt actief deelneemt aan alle beslissingen omtrent zijn behandeling. 82% van de patiënten met reumatoïde artritis zegt meer impact te willen op de behandeling van de ziekte. 76% wil meer met zijn arts kunnen overleggen. De meerderheid van de respondenten kent de « treat to target » aanpak niet, 60% zegt er nog nooit van gehoord te hebben.

Recente aanbevelingen van EULAR (European League Against Rheumatism) onderlijnen het belang van « treat to target », een therapeutische aanpak waarbij de behandelende arts met de patiënt driemaandelijkse doelen vastlegt. Voor aandoeningen zoals diabetes , hypertensie en ischemische hartklachten heeft de « treat to target » aanpak zijn deugdelijkheid al bewezen. Voor reumatoïde artritis wordt deze aanpak vandaag onvoldoende gebruikt.

UCB heeft « Get to Goal » ontwikkeld als aanvulling op de « Move to Improve » campagne van Wereld Artritis Dag. « Move to Improve » benadrukt het belang van fysieke inspanningen en wil patiënten ertoe aanzetten eenvoudige fysieke oefeningen op te nemen in hun dagelijks programma.

Over reumatoïde artritis
Een groot aantal Belgen (bijna 70.000) lijden aan reumatoïde artritis. Over de oorzaken van de ziekte is slechts weinig bekend. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem zich tegen een orgaan van het eigen lichaam keert. De ziekte veroorzaakt chronische ontstekingen van de gewrichten die kunnen leiden tot invaliditeit. Tot voor kort leidde reumatoïde artritis tot een significante daling van de levenskwaliteit. Ook kon de ziekte een blijvende handicap veroorzaken aan de zwaarst getroffen gewrichten. Dankzij een snellere diagnose en een breder gamma aan mogelijke behandelingen is het vandaag mogelijk de gevolgen van de ziekte af te remmen en de levenskwaliteit van de patiënten op peil te houden.

Over de « Get to Goal » studie
Met deze studie wil UCB de meningen en gedragingen van personen getroffen door reumatoïde artritis in kaart brengen om zo de impact van de ziekte op het dagelijks leven en de mening van de patiënten over de behandeling te meten. De studie is uitgevoerd bij 1829 patiënten in 6 verschillende landen : de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

Voor meer informatie :

Ivo Huybrechts, Medical Director UCB is beschikbaar om op uw vragen te antwoorden, neem contact op met de persdienst op 02/559.92.74


Over UCB
UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt ongeveer 9 000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2010 een omzet van EUR 3,2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Alle uitspraken, behalve uitspraken die historische feiten inhouden, zijn uitspraken die beschouwd dienen te worden als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van ramingen van inkomsten, operationele marges, kapitaaluitgaven, contanten, andere financiële informatie, de verwachte juridische, politieke, reglementaire of klinische resultaten en andere soortgelijke ramingen en resultaten. Per definitie bieden dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen garantie op resultaten in de toekomst en zijn ze onderhevig aan risico's, onzekerheden en aannemingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten beduidend kunnen afwijken van de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht uitgedrukt worden. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiële situatie, het mislopen van de vereiste reglementaire goedkeuringen of het niet tegen aanvaardbare voorwaarden kunnen verkrijgen ervan, kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, wijzigingen in de vooruitzichten van producten die in de pijplijn zitten of door UCB ontwikkeld worden, gevolgen van toekomstige wettelijke uitspraken of onderzoeken door de overheid, claims in verband met productaansprakelijkheid, aanvechting van de patentbescherming van producten of kandidaat-producten, wijzigingen in de wetgeving, wisselkoersschommelingen, wijzigingen of onzekerheden in de belastingwetgeving of de handhaving van deze wetten en het aanwerven en behouden van het personeel. UCB geeft deze informatie vrij vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af om de informatie in dit persbericht bij te werken, zowel om de feitelijke resultaten te bevestigen of om een wijziging van de verwachtingen te melden.

Er is geen enkele garantie dat kandidaat-producten in de pijplijn goedgekeurd zullen worden als product of dat er nieuwe indicaties voor bestaande producten ontwikkeld en goedgekeurd zullen worden. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerships, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. UCB of anderen kunnen ook problemen ontdekken met betrekking tot de veiligheid, de bijwerkingen of met de productie van zijn producten nadat deze op de markt gebracht zijn.

Bovendien kunnen de verkoopcijfers beïnvloed worden door nationale en internationale tendensen op het gebied van kostenbeheersing in de zorg en gezondheidszorg en het terugbetalingsbeleid opgelegd door derde betalers, evenals door de wetgeving die de prijs en de terugbetaling van biofarmaceutica beïnvloedt.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe