UCB wordt een patiëntgerichte biofarmaceutische leider | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

UCB wordt een patiëntgerichte biofarmaceutische leider

• Voor 2010: dividend van EUR 0,98 bruto (+2%) (netto EUR 0,735) per aandeel
o Meer patiënten toegang tot Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, vooruitgang in late pijplijn en versterking van de vroege pijplijn
o Resultaten: omzet van EUR 3,0 tot 3,1 miljard, recurrente EBITDA tussen EUR 650 en 680 miljoen, kernwinst per aandeel van EUR 1,60 tot 1,70
• Alle besluiten aangenomen door de Buitengewone en Jaarlijkse Algemene Vergadering

Brussel (België), 28 april 2011 – UCB heeft vandaag zijn Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) gehouden. Tijdens deze vergadering gaf Roch Doliveux, Chief Executive Officer van UCB, de aandeelhouders van UCB een overzicht van het boekjaar 2010 en het interim-verslag over de eerste drie maanden van 2011.

“Was 2009 een bijzonder jaar voor UCB wat betreft goedkeuringen en introducties van geneesmiddelen, 2010 was het jaar van de bevestiging van de strategie die we al zeven jaar volgen: van UCB een biofarmaceutisch wereldleider maken, die bij zijn ontwikkeling de patiënt centraal stelt en zich toelegt op ernstige ziekten van het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel.

In 2010 vielen voor het eerst alle stukjes van de puzzel op hun plaats. We kunnen de toekomst nu met vertrouwen tegemoet zien. Onze drie kerngeneesmiddelen – Cimzia®, Vimpat® en Neupro® – doen het, kort na hun introductie, al zo goed dat we optimale resultaten kunnen voorspellen. Eind 2010 hadden in meer dan 20 landen wereldwijd al meer dan 200 000 patiënten – tweemaal zoveel als het jaar daarvoor – baat bij deze nieuwe geneesmiddelen van UCB. Daarnaast is onze pijplijn aanzienlijk versterkt: er zijn belangrijke nieuwe onderzoeksprojecten gestart en ook onze programma’s in de klinische ontwikkelingsfase boeken continu vooruitgang. Ten slotte heeft UCB in 2010 ook de relaties versterkt met betrouwbare partners op verschillende gebieden. Daarmee consolideert het bedrijf zijn ‘open innovatiemodel’, dat nu vruchten begint af te werpen.

UCB is momenteel in zijn laatste transformatiefase aanbeland: in 2011 zullen de laatste octrooien verstrijken. Dat is ondermeer het geval voor Keppra® in Europa dat al concurrentie ondervindt van generieken in Duitsland. De impact van die laatste golf van octrooiverval zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door de groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en de groei van onze mature producten in de opkomende landen en Japan. Na 2011 breekt voor UCB een periode van 10 jaar aan waarin geen octrooien meer zullen verstrijken. Bovendien verwachten we ook groei van onze pijplijngeneesmiddelen nadat hun klinische ontwikkeling is voltooid en de vereiste goedkeuringen zijn verkregen. Daarmee heeft UCB een solide basis voor succes gelegd.

Resultaten 2010

Onze jaaromzet is buiten verwachting met 3% gestegen tot in totaal 3,2 miljard euro. Dat hebben we vooral te danken aan de gestegen omzet van onze drie nieuwe geneesmiddelen in combinatie met de goede resultaten van onze mature producten, zoals Keppra® in Europa en in de rest van de wereld, met name dankzij de introductie van E Keppra® in Japan, alsmede de verkoop van venlafaxine XR in Noord-Amerika. Onze onderneming heeft een buitengewoon mooi resultaat geboekt met een recurrente EBITDA die met 5% is gestegen tot 731 miljoen euro.

Laten we eens kijken naar de resultaten van onze belangrijkste geneesmiddelen. Cimzia®, Vimpat® en Neupro® vertonen een sterke groei met een totale omzet van 413 miljoen euro in 2010, en dat terwijl de producten in de Verenigde Staten en in Europa pas een jaar op de markt waren. En omdat in 2011 ook nog introducties in andere landen gepland zijn, zal het potentieel van deze middelen nog groter worden. Cimzia®, voor de behandeling van reumatoïde artritis in de Verenigde Staten en Europa en ook voor de behandeling van de ziekte van Crohn in de Verenigde Staten en Zwitserland, haalde in 2010 een netto-omzet van 198 miljoen euro (een stijging van 163% in één jaar). De uitrol van Cimzia® wordt voortgezet: eind 2010 werden wereldwijd meer dan 22 000 patiënten met dit middel behandeld. De netto-omzet van Vimpat®, ons nieuwe anti-epilepticum, bedroeg in 2010 133 miljoen euro (een stijging van 190%) en meer dan 108 000 patiënten hadden er baat bij. De netto-omzet van de Neupro®-pleister, voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom, steeg met 34% tot 82 miljoen euro en meer dan 73 000 patiënten worden ermee behandeld.

Wat betreft de meer mature producten bedroeg de netto-omzet van het anti-epilepticum Keppra® 942 miljoen euro. Ondanks de verdere erosie na het verstrijken van het octrooi in Noord-Amerika bleef de verkoop constant dankzij de consolidatie van het marktleiderschap in Europa en in de rest van de wereld. De netto-omzet van Zyrtec®, voor allergie, daalde met 15% tot 229 miljoen euro, een direct gevolg van de activaoverdracht aan GlaxoSmithKline in het eerste kwartaal van 2009.

Deze resultaten in combinatie met een bijzonder gunstige operationele cash flow van 506 miljoen euro tonen de financiële soliditeit van UCB aan, waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Enerzijds verloopt de commercialisering van de nieuwe geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® naar verwachting. Anderzijds hebben we door proactief te handelen de gevolgen van het verlies van een aantal octrooien van meer mature producten zo goed mogelijk weten te beheren. De toekomstperspectieven zijn goed, want vanaf 2012 zal naar verwachting een periode van forse groei aanbreken waarin gedurende 10 jaar geen octrooien meer zullen verstrijken.

Pijplijn

Onze toekomst wordt ook bepaald door het potentieel van onze pijplijn. Die is verder versterkt en uitgebreid met nieuwe moleculen in ontwikkelingsfase. De pijplijn bevat zeven nieuwe projecten – dus potentiële nieuwe geneesmiddelen – en (op dit moment) negen projecten waarbij onderzoek wordt gedaan naar aanvullende indicaties voor CVN. Het verheugt ons te kunnen meedelen dat van al deze projecten in 2010 de doelstellingen tijdig bereikt zijn.
In 2008 was UCB in de Verenigde Staten leider op het gebied van goedkeuringen van nieuwe geneesmiddelen. We brachten ook geneesmiddelen uit onze pijplijn naar meerdere markten met uitzondering van Neupro® in de Verenigde Staten. Maar samen met de FDA boekten we nu ook vooruitgang in de onderzoeken die ons in staat zullen stellen om in 2012 Neupro® opnieuw te introduceren op de Amerikaanse markt, voor patiënten met de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom.

In minder dan drie jaar hebben we opnieuw een portefeuille van geneesmiddelen kunnen opbouwen die in een gevorderde fase van klinische ontwikkeling zitten. Brivaracetam zit in fase 3 als aanvullende therapie bij de behandeling van aanvallen met partieel begin bij volwassen epilepsiepatiënten. De eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2013. Verder startte in 2010 de inschrijving voor het fase-3-programma voor epratuzumab bij patiënten met matige tot ernstige systemische lupus erythematosus. En recentelijk hebben we indrukwekkende resultaten ontvangen voor sclerostin antilichaam in fase 2.

Gestimuleerd door onze preklinische onderzoeksentiteit UCB NewMedicines™ stellen onze teams zich tot doel de rentabiliteit van onze onderzoeksprojecten te verhogen door steeds vroeger het potentieel van een behandeling vast te stellen. Door deze investering hebben we een aantal veelbelovende projecten kunnen voortzetten: zo wordt onderzoek gedaan naar een nieuw kandidaat-geneesmiddel met een innovatief werkingsmechanisme, pre- en postsynaptische inhibitie, voor de behandeling van refractaire epilepsie. In december 2010 zijn de fase-1-studies gestart.

UCB, een onderneming in een dynamische wereld

Het welzijn van patiënten die met een ernstige ziekten leven staat voor ons centraal. UCB zet zich niet alleen in voor het welzijn van patiënten, maar stelt ook alles in het werk om een duurzame en positieve invloed te hebben op de mensen, instellingen en bedrijven die verbonden zijn met zijn ontwikkeling.

De resultaten van UCB stijgen uit boven alle verwachtingen en daarom wil ik allereerst onze medewerkers van harte feliciteren en bedanken. UCB heeft op alle terreinen belangrijke veranderingen doorgevoerd. Onze collega’s hebben een bijzondere prestatie geleverd om deze veranderingen in goede banen te leiden en te integreren. In iets meer dan twee jaar is het aantal medewerkers van UCB gedaald van 12.500 naar 8.500 als gevolg van de implementatie van het SHAPE-programma en de afstoting van een aantal productiefaciliteiten voor mature producten in Duitsland en Italië. Ook is er fors geïnvesteerd in het kader van onze transformatie tot biofarmaceutische leider: er zijn momenteel twee nieuwe ‘biotechfabrieken’ in aanbouw, een in het Belgische Braine-l’Alleud en een in het Zwitserse Bulle. Hoewel het aantal medewerkers globaal is afgenomen, zijn er de afgelopen twee jaar 2 000 nieuwe collega’s bijgekomen die nieuwe competenties en ervaring meebrengen.

Zonder zijn medewerkers kan UCB niet bestaan, maar zonder onze partners zou onze onderneming ook niet zijn wat ze nu is. UCB werkt met een ‘open innovatiemodel’, waarmee we erkennen dat een optimale benutting van zowel interne als externe resources de beste manier is om onze kansen op succes te maximaliseren. We kunnen patiënten niet altijd zelf de meest innovatieve behandelingen bieden. Daarom werken we op alle gebieden samen met andere actoren, van het onderzoek naar geneesmiddelen tot de commercialisering ervan. UCB is honderden samenwerkingsverbanden aangegaan, van partnerships met Europese en Amerikaanse academische instituten en de participatie in een groot aantal overheidsconsortia tot productieovereenkomsten of onze betrokkenheid bij vernieuwende projecten die gekoppeld zijn aan patiëntengemeenschappen en -verenigingen.

De transformatie van UCB en de in 2010 geboekte resultaten moeten overigens worden getoetst aan de snelle veranderingen die zich in onze bedrijfstak voltrekken. De druk op de biofarmaceutische industrie neemt toe door het massaal verstrijken van octrooien en de lagere R&D-productiviteit, met name als gevolg van de strengere regelgeving in sommige landen. De farmaceutische industrie is thans op een keerpunt aanbeland. Dat brengt omwentelingen met zich mee, maar opent ook nieuwe perspectieven. Nooit eerder waren er in onze sector zoveel kansen. Pas tien jaar geleden is het genoom ontdekt en we beginnen nu pas bepaalde elementen van onze biologie te doorgronden. Nooit eerder heeft de wetenschap ons zoveel mogelijkheden geboden om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. De vergrijzing van de bevolking doet de vraag snel toenemen , met name waar het gaat om nieuwe behandelingen voor kanker en aandoeningen van de hersenen, het metabolisme en het immuunsysteem. UCB blijft voorop lopen in de farmaceutische industrie door zich te richten op de behoeften van mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel, die tegenwoordig steeds vaker voorkomen.

Wat heeft 2011 voor ons in petto?
Uiteraard gaan we door op de ingeslagen weg. Onze prioriteiten daarbij zijn: Cimzia®, Vimpat® en Neupro® in andere regio’s op de markt brengen en het draagvlak voor de groei van deze geneesmiddelen vergroten; voortgang boeken met onze pijplijn van producten in een vergevorderd ontwikkelingsstadium en verder invulling geven aan onze pijplijn van producten in een vroege ontwikkelingsfase, waken over het welzijn van patiënten en de reputatie van UCB, onophoudelijk streven naar doelmatigheid door al onze groepsactiviteiten te screenen, en de persoonlijke en professionele ontplooiing van elk lid van ons team bevorderen door een gunstig klimaat tot stand te brengen.
In financieel en operationeel opzicht zijn de vooruitzichten voor 2011 bemoedigend. De totale omzet moet uitkomen op 3 tot 3,1 miljard euro. We worden nog steeds getroffen door de generische concurrentie voor Keppra® in de EU en de verdere erosie van onze mature producten, gedeeltelijk gecompenseerd door de prestaties van de nieuw geïntroduceerde producten. In 2011 zou de onderliggende rentabiliteit van UCB 650 tot 680 miljoen euro moeten bedragen.

We zijn goed begonnen in 2011. De thans gepubliceerde resultaten over het eerste kwartaal zijn in overeenstemming met onze verwachtingen.

Aan uitdagingen zal het ons in 2011 niet ontbreken. Ons succes zal grotendeels worden bepaald door onze productiecapaciteit, onze inzet voor open innovatie, onze flexibiliteit en ons vermogen om continu doelmatigheid en perfectie te stimuleren. We hebben het lot in eigen handen. Het is aan ons om onze doelen te verwezenlijken en met vertrouwen de sterke groei tegemoet te zien die zich vanaf 2012 zal voltrekken, wanneer een periode van 10 jaar aanbreekt waarin geen octrooien meer zullen verstrijken.

Ik wil deze toespraak besluiten met de leden van de Raad van Bestuur te bedanken, alsmede alle aandeelhouders voor hun vertrouwen en hun betrokkenheid bij ons project.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering waren 87,981,906 aandelen (48,83% van de aandelen in omloop) en op de gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) waren 108,357,148 aandelen (60,13% van de aandelen in omloop) vertegenwoordigd. Zie voor meer informatie UCB’s website: www.ucb.com/investors/calendar.asp.

De JAV heeft voor het boekjaar 2010 de uitbetaling van een brutodividend van EUR 0,98 per aandeel (nettodividend van EUR 0,735 per aandeel) goedgekeurd; voor 2009 bedroeg het brutodividend EUR 0,96 per aandeel (netto EUR 0,72). De ex-dividenddag is 2 mei en het dividend is betaalbaar op 5 mei 2011 (coupon nr. 13).

De JAV herkoos Evelyn du Monceau, Arnoud de Pret en Bridget van Rijckevorsel als bestuurders en Thomas Leysen, Jean-Pierre Kinet, Gerhard Mayr en Norman J. Onstein als onafhankelijke bestuurders. Zie voor het curriculum vitae van de leden van de Raad van Bestuur UCB’s website: www.ucb.com/investors/governance.asp.

Het Jaarverslag 2010 van UCB staat op internet: www.ucb.com/investors/financials/annual-reports.asp.

Vandaag is een interim-verslag over de eerste drie maanden gepubliceerd; de financiële resultaten over de eerste helft van 2011 worden bekendgemaakt op 29 juli 2011 en op 27 oktober 2010 verschijnt een interim-verslag over de eerste negen maanden van 2011. De volgende JAV vindt plaats op donderdag 26 april 2012 om 11.00 u. in Brussel (België).

Voor meer informatie:
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
M: +32 473 86 44 14,
nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met ernstige ziektes van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaring
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe