UCB vertoont duurzame groei dankzij zijn nieuwe geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

UCB vertoont duurzame groei dankzij zijn nieuwe geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro®

• In de eerste zes maanden van 2010 maakten meer dan 146 000 patiënten gebruik van UCB’s nieuwe geneesmiddelen – dat is bijna 40% meer dan eind vorig jaar.

• De totale omzet steeg met 3% tot 1,6 miljard EUR, dankzij de nieuwe geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® alsook UCB’s portefeuille van reeds ingeburgerde producten.

• Duurzame groei van de kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro® waarvan de lanceringen in bijkomende landen blijft doorgaan. Vergeleken met de eerste helft van 2009, behaalde Cimzia® een netto-omzet die met 240% steeg tot 83 miljoen EUR, de netto-omzet van Vimpat® steeg met 135% tot 55 miljoen EUR en Neupro® verbeterde zijn netto-omzet met 45% tot 39 miljoen EUR.

• Een sterk blijvende onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) van 398 miljoen EUR (+10%), in lijn met de verwachtingen van de onderneming voor het volledige jaar en door de succesvolle herschikking van middelen naar de kernactiviteiten van UCB.

• De kernwinst per aandeel (kern WPA) klokte af op 1,17 EUR, komend van 0,97 EUR in het eerste halfjaar van 2010.

• De verwachtingen voor 2010 zijn bevestigd: de totale omzet zal naar verwachting ongeveer 3,0 miljard EUR bedragen. De recurrente EBITDA zal naar verwachting het jaar op ongeveer 700 miljoen EUR afsluiten; voor de kern-WPA wordt ongeveer 1,76 EUR verwacht.

Brussel (België), 2 augustus 2010 – 7.00 u. (CET) – gereguleerde informatie – UCB maakte vandaag zijn geconsolideerde halfjaarlijkse financiële resultaten voor 2010 bekend. De eerste zes maanden van 2010 werden voor UCB gekenmerkt door uitvoering en levering: de lancering van zijn nieuwe geneesmiddelen Cimzia® (certolizumab pegol), Vimpat® (lacosamide) en Neupro® (rotigotine), de ontwikkeling van zijn potentiële nieuwe medicijnen en de voorbereiding van de onderneming voor een houdbare groei in de toekomst.

Roch Doliveux - CEO_3
“Wij zijn verheugd over de lanceertrajecten van Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en wij blijven bouwen aan de fundamenten om de patiëntgerichte wereldleider in de biofarmaceutische sector te worden die het leven verandert van mensen met zware ziektes van het centrale zenuwstelsel en van het immuunsysteem”, aldus Chief Executive Officer van UCB Roch Doliveux. “Onze sterke financiële resultaten liggen in de lijn van onze verwachtingen. En met de goedkeuring van Keppra® in Japan, de indiening van Xyrem® in de EU, drie klinische Fase III-programma’s die eind dit jaar starten, en ons anti-IL 6 project dat volgend jaar Fase IIb ingaat, leggen wij de basis voor een houdbare groei in de toekomst.”

Financiële prestaties in de eerste helft van 2010
De omzet steeg in de eerste zes maanden van 2010 met 3% tot 1 644 miljoen EUR. De netto-omzet bedroeg 1 431 miljoen EUR, wat 4% hoger is dan de voorgaande tussentijdse periode 2009 als gevolg van de sterke prestaties van de kernproducten Cimzia®, Vimpat®, Neupro® en venlafaxine XR, die gedeeltelijk werden gematigd door generische concurrentie op de portefeuille van rijpe producten.

Cimzia® (certolizumab pegol), tegen de ziekte van Crohn (CD) en reumatoïde artritis (RA), boekte een netto-omzet van 83 miljoen EUR (+240%). De introductie van Cimzia® gaat door, met nu meer dan 15 000 behandelde patiënten wereldwijd. De lancering van het geneesmiddel is gaande in 15 landen en voor de tweede helft van 2010 zijn verdere lanceringen gepland in grote Europese landen en internationale markten. Het nieuwe epilepsiemedicijn Vimpat® (lacosamide) kende een goede start in de 19 markten waar UCB het al heeft gelanceerd, met een netto-omzet van 55 miljoen EUR (+135%) en meer dan 67 500 patiënten die het middel gebruiken. Neupro® (rotigotine), de patch voor Parkinson en RLS, tekende een 45% hogere netto-omzet op van 39 miljoen EUR in de 20 markten waar het middel nu al is gelanceerd; momenteel worden al meer dan 63 500 patiënten met het medicijn behandeld.

Het epilepsiemedicijn Keppra® (levetiracetam) behaalde een netto-omzet van 460 miljoen EUR, 1% minder dan vorig jaar, als gevolg van verdere erosie na het verstrijken van het octrooi in Noord-Amerika (-21%) en de afstoting naar GlaxoSmithKline (GSK) in het eerste kwartaal van 2009 van kleinere emerging markets, wat werd gecompenseerd door het aangehouden marktleiderschap op de Europese markt (+12%) en een stijging met 4% in "overige markten". Zyrtec® (cetirizine), tegen allergie, zag zijn netto-omzet met 12% dalen tot 150 miljoen EUR als gevolg van de verkoop aan GSK. De Europese verkoop bleef stabiel, terwijl de Japanse verkoop met 4% steeg door de succesvolle lancering van de pediatrie-indicaties en nieuwe formuleringen. Xyzal® (levocetirizine), tegen allergie, noteerde een netto-omzet van 63 miljoen EUR (-23%), doordat er generische concurrentie kwam op de Europese markt. Tussionex™ (hydrocodonpolistirex en chlorfeniraminepolistirex) behaalde een netto-omzet van 45 miljoen EUR (-33%) na een verschuiving van de markt naar middelen op basis van codeïne gecombineerd met een zwak hoest- en verkoudhedenseizoen in de VS. Metadate™ CD (methylfenidaat HCI), tegen ADHD, behaalde een netto-omzet van 29 miljoen EUR (-30%) door de afstoting van Equasym™ aan Shire, aangekondigd in februari 2009. Dit product wordt enkel door UCB in de VS verkocht onder de merknaam Metadate™ CD en werd tot de afstoting onder de merknaam Equasym™ XL verkocht in Europa en overige markten.

De royalty-inkomsten en -vergoedingen bedroegen 107 miljoen EUR, een daling met 6%. Het aflopen van de ‘winteroctrooien’ in mei 2010 leidde tot een daling van 17% in de royalty’s op intellectuele eigendom in biotechnologie, wat werd gecompenseerd door een stijging met 58% van de royalty’s die Pfizer betaalt voor Toviaz® (fesoterodine). De overige opbrengsten voor de eerste helft van 2010 bedroegen 106 miljoen EUR, een stijging met 2% waarvan de winstdeling met sanofi-aventis voor Xyzal® in de VS 17 miljoen EUR genereerde. De omzet uit contractproductie steeg met 9% tot 48 miljoen EUR als gevolg van de overeenkomsten met GSK (afstoting van commerciële activiteiten en productdistributierechten voor geselecteerde kleinere markten) en Shire (verkoop van Equasym™), aangekondigd in 2009.

Het brutobedrijfsresultaat van 1 098 miljoen EUR is 1% hoger dan in de eerste helft van 2009 ten gevolge van de stijging in de netto-omzet die de hogere royalty’s van nieuw gelanceerde medicijnen en afschrijvingen van deze geneesmiddelen meer dan compenseerde.

De bedrijfskosten bedroegen 830 miljoen EUR in de eerste helft van 2010, 11 miljoen EUR minder dan dezelfde tussentijdse periode vorig jaar, door lagere marketing- en verkoopkosten (-4%) waarbij hogere lanceringsuitgaven voor Cimzia®, Vimpat® en Neupro® meer dan gecompenseerd werden door de uitstap uit de primaire zorgsector in de VS die werd aangekondigd in januari 2010. Onderzoeks- en ontwikkelingskosten en algemene en administratiekosten bleven op hetzelfde niveau als dezelfde tussentijdse periode vorig jaar.

Bijgevolg is de recurrente EBITDA met 10% gestegen tot 398 miljoen EUR, door de stijging van de opbrengsten en de brutowinst, en verminderde bedrijfskosten. De recurrente EBIT steeg met 9% naar 268 miljoen EUR.

De reorganisatie- en eenmalige opbrengsten bedroegen 4 miljoen EUR, inclusief 19 miljoen EUR kosten van de herstructurering van de primairezorgactiviteiten in Japan en Turkije, 5 miljoen EUR bijzondere waardevermindering van Mylotarg gecompenseerd door 28 miljoen EUR inkomsten van de verkoop van kleine ondernemingen.

De financiële nettolasten bedroegen 83 miljoen EUR, een stijging met 28 miljoen EUR als gevolg van hogere rentevoeten, vergoedingen en de éénmalige intrekking van de optie voor contante betaling in verband met de openstaande converteerbare obligaties. De gemiddelde belastingvoet op de recurrente activiteiten bedraagt 22%. De nettowinst voor het jaar bedroeg 148 miljoen EUR (-71%), als weerspiegeling van de lagere éénmalige inkomsten in 2010 vergeleken met 2009.

Balans en kasstroomoverzicht
Per 30 juni 2010 bedroeg het totaal van de passiva en het eigen vermogen van UCB 9 961 miljoen EUR. Het totale eigen vermogen steeg tussen 31 december 2009 en 30 juni 2010 met 278 miljoen EUR tot 4 695 miljoen EUR, dat is 47% van het balanstotaal. De nettoschuld van de vennootschap steeg met 117 miljoen EUR tot 1 869 miljoen EUR tegenover december 2009, voornamelijk door de dividendbetaling op de resultaten van 2009.

De cashflow uit operationele activiteiten steeg tot 139 miljoen EUR, als gevolg van de hogere onderliggende nettorentabiliteit, een daling van de handelsvorderingen, hogere handelsschulden en overige te betalen posten en betalingen in verband met de reorganisatieprogramma’s. De cashflow uit investeringsactiviteiten bedroeg -17 miljoen EUR, door de lage uitgaven voor materiële en immateriële activa en de aankoop van 6,65% bijkomende Wilex-aandelen. De cashflow uit financieringsactiviteiten bedroeg 275 miljoen EUR komende van het voor 2009 gedeclareerde dividend en de nieuwe kortetermijnschulden, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de liquiditeiten.

Update over onderzoek & ontwikkeling centraal zenuwstelsel (CZS)
In juli 2010 werd Keppra® (levetiracetam) in Japan officieel toegelaten. Het werd goedgekeurd onder de merknaam E Keppra® als aanvullende therapie voor partieel beginnende aanvallen bij volwassenen met epilepsie.

Het programma voor het klinisch Fase II-onderzoek van Vimpat® (lacosamide) als aanvullende therapie bij epilepsie bij primaire algemene tonisch-clonische aanvallen (PGTCS) begon zoals gepland in het tweede kwartaal van 2010. De eerste ruwe resultaten worden verwacht tijdens de tweede helft van 2011. De ontwikkelingsprogramma’s voor pediatrie (Fase II) en monotherapie in de VS (Fase III) bij partieel beginnende aanvallen lopen zoals gepland. Er werd beslist om ook in Europa door te gaan met de indicatie monotherapie en een klinisch Fase III-onderzoeksprogramma staat gepland om eind 2010 van start te gaan.

In april 2010 kreeg UCB een Complete Response Letter van de FDA, de Amerikaanse controledienst, waarin de FDA de herformulering van Neupro® (rotigotine) adviseerde alvorens het op de Amerikaanse markt te brengen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom (restless legs syndrome of RLS). Er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een patchformule die stabiel blijft op kamertemperatuur. UCB wil de patch in de loop van 2012 beschikbaar maken voor Amerikaanse patiënten.

Op basis van verdere analyse en na gesprekken met de Europese en Amerikaanse gezondheidsdiensten, werden de opzet en de doses van de bijkomende Fase III-studie van brivaracetam bij epilepsie afgerond en overeengekomen met beide partijen. UCB zal dit klinisch onderzoek voeren in de tweede helft van 2010.

UCB heeft Xyrem® (natriumoxybaat) tegen fibromyalgie ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Er zijn in Europa nog geen voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen fibromyalgie goedgekeurd. Gezien de sterke Fase III-resultaten van Xyrem® en na overleg met de Europese autoriteiten ter zake, heeft UCB beslist om door te gaan met deze indicatie. UCB verwacht de feedback van de Europese autoriteiten in de eerste helft van 2011.
Update over onderzoek & ontwikkeling immunologie

In maart 2010 informeerde UCB over lijnuitbreidingsstudies voor Cimzia® (certolizumab pegol) bij psoriatische artritis en ankylosing spondylitis. Deze Fase III-studies zitten op schema en de kernresultaten worden verwacht in het vierde kwartaal 2011. Over een Fase III-studie voor juveniele reumatoïde artritis loopt nog overleg met de controlediensten in de VS en de EU om het studieontwerp af te ronden.

In juni 2010 stelden UCB en Immunomedics tijdens EULAR en het World Lupus Congress positieve resultaten voor van UCB’s Fase IIb-studie EMBLEM™, een klinische studie die epratuzumab vergelijkt met een placebo bij patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE). EMBLEM™ heeft getoond een robuuste dosisbepalende studie te zijn met een lage placeborespons die een nieuw samengesteld eindpunt valideert en drempels aangeeft voor de dosering van epratuzumab. Deze nieuwe gegevens tonen aan dat epratuzumab klinisch belangrijke doeltreffendheid biedt voor patiënten met matige tot zware SLE. Er zijn klinische Fase III-studies (Embody 1 & 2) gepland die tegen eind 2010 moeten starten, na afloop van het overleg met de regelgevende instanties in de VS en de EU. Het studieontwerp zal volgens de verwachtingen overeenstemmen met het Fase IIb-studieontwerp.

CDP6038 (anti-IL 6) wordt ontwikkeld voor de behandeling van auto-immuunziektes. De Fase I/II-studie zit op schema en verwacht wordt dat een Fase IIb-programma zal worden opgestart in de eerste helft van 2011.

In april 2010 kwam er een nieuwe molecule in klinische Fase I: CDP7657 (anti-CD40L), dat potentieel heeft tegen systemische lupus erythematosus (SLE).

UCB’s partner, Wilex AG, München/Duitsland, kondigde in juni 2010 de succesvolle voltooiing aan van een Fase I-dosisescalatiestudie met de oncologische MEK-inhibitor WX-554, waarin voor het eerst werd aangetoond dat WX-554 actief is bij mensen. De studie trachtte de veiligheid, tolerantie en de optimale biologische dosis voor de inhibitie van het MEK-systeem door WX-554 te bepalen. Wilex zal dit agens nu verder ontwikkelen. Deze alliantie werd in juni 2010 versterkt toen UCB 6,65% bijkomende aandelen in Wilex kocht en de totale participatie van UCB in Wilex daarmee optrok tot 18,05%.

Verwachtingen voor 2010 bevestigd
De omzet voor 2010 zal naar verwachting ongeveer € 3,0 miljard bedragen met de volledige generische concurrentie op jaarbasis van Keppra® in de VS, de impact van afgestoten producten, en de verdere erosie van onze rijpe producten, deels gecompenseerd door de prestaties van nieuw gelanceerde producten.
In 2010 zal de recurrente EBITDA van UCB vermoedelijk ongeveer 700 miljoen EUR bedragen.
De kern-WPA voor 2010 wordt geraamd op ongeveer 1,76 EUR vergleken met 1,74 EUR in 2009. Dit is gebaseerd op 180 miljoen EUR niet-verwaterde aandelen.

Notes to Editors:

Voor meer informatie
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
T +32.473.864.414 of +32.2.559.92.64,
nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. Met meer dan 9 000 medewerkers in ruim 40 landen boekte UCB in 2009 een omzet van 3,1 miljard EUR. UCB staat genoteerd aan Euronext Brussel (ticker: UCB).

Verklaring over de toekomst
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van werknemers.


Eerste halfjaar 2010 – Financiële hoogtepunten
Het volledige financiële verslag met de geconsolideerde resultaten vindt u hiernaast

Voor zes maanden, eindigend op 30 juni1

Actueel

Verschil

€ miljoen

2010

2009

Actuele
wisselk.

Constante
wisselk.

Opbrengsten

1 644

1 596

3%

1%

Netto-omzet

1 431

1 379

4%

2%

Royalty inkomsten en -vergoedingen

107

114

-6%

-7%

Overige opbrengsten

106

103

2%

1%

Brutowinst

1 098

1 087

1%

-1%

Marketing- en verkoopkosten

-405

- 421

-4%

-6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

-320

- 323

-1%

-2%

Algemene- en administratieve kosten

-98

- 99

-1%

-1%

Overige bedrijfsbaten/lasten(-)

-7

2

n.s.

n.s.

Recurrente EBIT (REBIT)

268

246

9%

5%

Niet-recurrente baten/(lasten)

4

461

n.s.

n.s.

EBIT (operationele winst)

272

707

-62%

-63%

Netto financiële lasten

-83

- 55

51%

49%

Winst vóór winstbelastingen

189

652

-71%

-72%

Winstbelastingen

-42

- 137

-69%

-71%

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

147

515

-71%

-73%

Winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

1

1

-7%

-7%

Netot winst (na minderheidsbelangen)

148

516

-71%

-73%

Recurrente EBITDA

398

363

10%

6%

Aangepaste nettowinst 2

151

135

12%

7%

Kern nettowinst

211

175

21%

16%

Kapitaalinvesteringen (inclusief immateriële activa)

22

34

Netto financiële schuld

1 869

1 752

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

139

- 45

Aantal aandelen – niet verwaterd

180

180

0%

n.s.

Winst per aandeel (€ per niet-verwaterd
aandeel)

0.82

2.86

n.s.

n.s.

Aangepaste winst per aandeel (€ per niet
verwaterd aandeel)

1.17

0.97

21%

16%

1 Uitgezonderd voor de nettoschuld, waar 2009 is gerelateerd tot de situatie zoals gepubliceerd in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009.
2 Aangepast voor impact na belasting van eenmalige posten, bijdrage na belasting van niet-voorgezette activiteiten.

De commissaris heeft, op basis van zijn beperkt nazicht, op 30 juli 2010, een verklaring zonder voorbehoud en zonder toelichtende paragraaf uitgebracht over de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2010 en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het halfjaarlijkse perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overstemt met de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie op basis waarvan het is opgemaakt.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe