UCB – goed begin om de financiële vooruitzichten voor 2011 waar te maken - Interimverslag eerste kwartaal 2011 | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

UCB – goed begin om de financiële vooruitzichten voor 2011 waar te maken - Interimverslag eerste kwartaal 2011

• Financiële resultaten in overeenstemming met bedrijfsverwachtingen: totale omzet stijgt met 13%1 tot EUR 893 miljoen
• Aanhoudend sterke uitrol van de kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, met een totale omzet van EUR 134 miljoen (+76%1)
• De franchise voor Keppra® laat een verdere omzetstijging zien in Europa, Japan en opkomende markten terwijl de generieke erosie in de VS thans stabiel is
• Pijplijn verder versterkt: positieve eerste fase 2-resultaten voor CDP7851 bij postmenopauzale osteoporose (PMO) – de gunstige vergelijking met bestaande behandelingen is een indicatie voor het potentieel van een verschuiving van het behandelingsparadigma
• Financiële vooruitzichten voor 2011 bevestigd: totale omzet van EUR 3,0 naar 3,1 miljard, recurrente EBITDA van EUR 650 naar 680 miljoen, kernwinst per aandeel van EUR 1,60 naar 1,70

Brussel (België), 28 april 2011 – 07.00 (CET) – gereglementeerde informatie – UCB heeft vandaag zijn interimverslag voor het eerste kwartaal van 2011 bekendgemaakt.

Roch Doliveux - CEO_3
"UCB is 2011 goed begonnen: meer dan 219 000 patiënten hebben baat bij onze belangrijkste geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® and Neupro®, waarvan de totale omzet in de eerste drie maanden EUR 134 miljoen bedroeg. Hoewel we dit jaar te maken hebben met generische concurrentie – in het bijzonder voor Keppra® in Europa – kunnen we daarna een decennium tegemoet zien waarin geen octrooien meer zullen verstrijken. Samen met de ontwikkeling van onze nieuwe producten moet dit ertoe leiden dat er voor UCB een periode van duurzame bedrijfsgroei aanbreekt," zegt CEO van UCB Roch Doliveux. "We zijn vooral blij met de positieve resultaten van het CDP7851-project dat we uitvoern met Amgen. De gunstige vergelijking met bestaande behandelingen is een indicatie voor het potentieel van een verschuiving van het behandelingsparadigma met CDP7851 bij postmenopauzale osteoporose. Daarom werken we vol overgave aan een nieuwe behandeling voor de miljoenen vrouwen met PMO."

De omzet is in de eerste drie maanden van 2011 met 13%1 gestegen tot EUR 893 miljoen dankzij de groei van de belangrijkste geneesmiddelen Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en de goede resultaten van de bestaande productenportefeuille, inclusief Keppra®.

De onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) en de nettowinst waren in overeenstemming met de bedrijfsverwachtingen.

Lanceringen van belangrijkste producten
Cimzia®, Vimpat® en Neupro® lieten een sterke groei zien. In de eerste drie maanden van 2011 is de totale verkoop met 76%1 gestegen tot EUR 134 miljoen vergeleken met het eerste kwartaal van 2010, en er volgen nog een aantal introducties in diverse landen.

Cimzia® (certolizumab pegol) voor de ziekte van Crohn (CD) en reumatoïde artritis (RA) haalde in de eerste drie maanden van 2011 een netto-omzet van EUR 67 miljoen (+92%1) en kent een snelle ontwikkeling in een concurrerende markt. Cimzia® wordt in de VS en in Europa verder uitgerold en tegenwoordig worden met het middel wereldwijd meer dan 24 000 patiënten behandeld. Cimzia® is verkrijgbaar in 21 landen en naar verwachting volgen er dit jaar nog meer lanceringen. Het aantal Cimzia®-voorschriften bij de behandeling van de ziekte van Crohn (CD) en reumatoïde artritis (RA) in de VS groeit sneller dan de totale markt; het aandeel nieuwe voorschriften (NRx) in de CD- en RA-segmenten van de subcutane anti-TNF-markt bedroeg respectievelijk 20,3%2 en 3,6%3 .

Het nieuwe anti-epilepticum Vimpat® (lacosamide) laat een groei zien van 97%1in de 22 markten waar UCB het heeft geïntroduceerd; aan het eind van het eerste kwartaal van het jaar bedroeg de netto-omzet EUR 46 miljoen en hadden meer dan 119 000 patiënten baat bij het middel. Vimpat® is in Europa en in de VS verkrijgbaar als aanvullende therapie voor de behandeling van aanvallen met partieel begin en blijft marktaandeel verwerven. De succesvolle introductie op de epilepsiemarkt in de VS komt tot uitdrukking in een sterke start van het aantal voorschriften: 1,9% NRx-aandeel van de anti-epilepticummarkt4 .

Neupro® (rotigotine), de pleister voor de ziekte van Parkinson (PD) en het rustelozebenensyndroom (RLS), haalde een netto-omzet van EUR 21 miljoen (+18%1) in de 23 markten waar het middel is geïntroduceerd; meer dan 76 000 patiënten worden momenteel met het middel behandeld.

Mature producten
De netto-omzet van het anti-epilepticum Keppra® (levetiracetam) is in de eerste drie maanden van 2011 met een dubbelcijferig percentage gestegen. Het marktleiderschap van de franchise voor Keppra® in Europa en op internationale markten bleef sterk. Inmiddels is de generieke erosie in de VS stabiel en in Europa zijn sinds maart 2011 slechts twee generieken gelanceerd in Duitsland. Xyzal® (levocetirizine) voor allergie haalde een hogere netto-omzet na de introductie van het middel in Japan. Venlafaxine XR liet een sterke daling zien als gevolg van de generische concurrentie sinds juli 2010. De netto-omzet van Tussionex® (hydrocodone polistirex en chlorpheniramine polistirex) daalde eveneens als gevolg van generische concurrentie, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door UCB’s geautoriseerde generieke versie van het middel.

De overname van UCB’s productiefaciliteiten in Duitsland en Italië door Aesica was in maart 2011 afgerond. Dit nieuwe partnership maakt deel uit van UCB’s strategie om zijn productienetwerk te optimaliseren en tegelijkertijd de toelevering van onze producten op lange termijn veilig te stellen en een langdurige toekomst te bieden voor de medewerkers van deze vestigingen.

R&D-update: immunologie
Twee klinische studies met Cimzia® (certolizumab pegol) voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA) in Japan werden eerder dan gepland positief afgerond en beide onderzoeken beantwoordden aan de hoofddoelstellingen. De indiening van een aanvraag voor goedkeuring tot registratie bij de Japanse overheden wordt voorbereid in samenwerking met Otsuka Pharmaceutical.

Bij CDP7851 (‘sclerostineantilichaam’, ook bekend als AMG 785), een nieuwe therapie voor botmassaverlies, heeft de klinische fase 2-studie positieve eerste resultaten opgeleverd. In deze studie werd CDP7851 vergeleken met placebo bij postmenopauzale vrouwen met lage botmineraaldichtheid voor de behandeling van postmenopauzale osteoporose. De fase 2-studie beantwoordde aan de hoofddoelstelling door in maand 12 voor de actieve CDP7851-armen een significante toename van de botmineraaldichtheid in de lumbale wervels aan te tonen in vergelijking met de placeboarm. Bovendien waren de resultaten van CDP7851 beter dan die van de twee actieve vergelijkingsproducten teriparatide en alendronaat. De totale incidentie van ongewenste voorvallen was evenwichtig verdeeld tussen de groepen. Consistent met eerdere studies werden reacties op de injectieplaats frequenter gemeld bij de patiënten die CDP7851 kregen. Amgen en UCB hebben samengewerkt voor de ontwikkeling van CDP7851/AMG785 voor de behandeling van bot-gerelateerde aandoeningen, waaronder PMO en breukheling. De fase-2-ontwikkeling voor de genezing van breuken is thans gaande en de eerste resultaten worden verwacht in 2012.

R&D-update: centraal zenuwstelsel (CNS)
In maart 2011 heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGMG) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) UCB laten weten dat Xyrem® (natriumoxybaat) niet wordt aanbevolen voor de behandeling van fibromyalgie bij volwassenen.

Vooruitzichten voor 2011 bevestigd
Naar verwachting worden de resultaten van UCB in 2011 bepaald door de aanhoudend sterke groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, wat voor een groot deel – maar niet volledig – de gevolgen van het verstrijken van de resterende octrooien moet compenseren. Vanaf 2012 zou een periode met meer dan tien jaar waarin geen belangrijke octrooien meer verstrijken en in snel tempo nieuwe producten beschikbaar komen een solide basis moeten vormen voor de verdere groei van UCB.

De totale omzet zal in 2011 naar verwachting EUR 3,0 tot 3,1 miljard bedragen als gevolg van de generische concurrentie voor Keppra® in de EU en de volledige generische concurrentie op jaarbasis voor VS-producten, alsook de verdere erosie van mature producten, gedeeltelijk gecompenseerd door de prestaties van nieuw geïntroduceerde producten. In 2011 zal de recurrente EBITDA van UCB naar verwachting schommelen tussen EUR 650 en 680 miljoen. De kern-WPA zal in 2011 naar verwachting circa EUR 1,60 à 1,70 bedragen.

Neem voor meer informatie contact op met
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
Tel.: +32.473.864.414 or +32.2.559.92.64,
nancy.nackaerts@ucb.com

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een mondiale biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek naar en ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met een ernstige ziekte van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel. UCB telt meer dan 8 500 medewerkers in circa 40 landen en behaalde in 2010 een omzet van EUR 3.2 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op bestaande plannen, ramingen en
overtuigingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden
waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke
toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen
kunnen leiden, zijn onder meer: wijzigingen in algemene economische, zakelijke en
concurrentieomstandigheden, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in
wetgeving, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en het behoud van personeel.

1. Verschil op basis van werkelijke percentages t.o.v. het eerste kwartaal van 2010
2. IMS Xponent wekelijkse voorschriften voor CD in de VS, week eindigend op 1 april 2011
3. IMS National Prescription Audit (NPA) Wekelijks voor RA in de VS, week eindigend op 1 april 2011
4. IMS National Prescription Audit, februari 2011- NRx-aandeel van AED-gebruik op epilepsiemarkt in de VS

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe