Tussentijds rapport - Intense groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro® | UCB
UCB's Global Corporate Website

This section is intended for media and financial analysts

Tussentijds rapport - Intense groei van Cimzia®, Vimpat® en Neupro®

• Eind september 2010 hadden meer dan 170 000 patiënten baat bij de nieuwe geneesmiddelen van UCB – dit is 57% meer dan eind 2009
• De financiële prestaties zijn in lijn met de verwachtingen van de onderneming en de totale omzet stijgt met 6% naar EUR 2,4 miljard
• Aanhoudende sterke verkoop van kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro® en de lancering van E Keppra® in Japan
• Versterkte pipeline
• Financiële vooruitzichten voor 2010 bevestigd

Brussel (België)21 oktober 2010 – 07:00 (CET) – gereguleerde informatie – UCB kondigde vandaag zijn tussentijds rapport voor de eerste negen maanden van 2010 aan.

Roch Doliveux - CEO_1
"Met meer dan 170 000 patiënten die baat hebben bij de nieuwe geneesmddelen van UCB, zijn we tevreden met de positieve weg die Cimzia®, Vimpat® en Neupro® sinds hun lancering hebben afgelegd", aldus Roch Doliveux, CEO van UCB. De nieuwe geneesmiddelen bereikten EUR 289 miljoen verkoop gedurende de eerste negen maanden. Dankzij deze kernproducten en de vooruitgang in onze pipeline bouwt UCB aan een sterk fundament voor duurzame ondernemingsgroei in de toekomst."

De opbrengsten stegen tijdens de eerste negen maanden van 2010 met 6% naar EUR 2,4 miljard, hoofdzakelijk door de stabiele prestaties van kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro®, wat de generische concurrentie op de portefeuille van mature producten compenseerde.
De onderliggende rentabiliteit (recurrente EBITDA) en de prestaties inzake nettowinst voldeden aan de verwachtingen van de onderneming.

Kernproductlanceringen

De kernproducten Cimzia®, Vimpat® en Neupro® leverden een sterke groei op die goed was voor een gezamenlijke verkoop van EUR 289 miljoen tijdens de eerste negen maanden van 2010, terwijl in verscheidene landen nog heel wat lanceringen moeten plaatsvinden.

Cimzia® (certolizumab pegol) voor de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis (RA) bereikte een netto-omzet van EUR 138 miljoen tijdens de eerste negen maanden van 2010 en bouwt een stevig momentum op binnen een competitieve marktomgeving. De introductie van Cimzia® in de VS en Europa gaat voort en er worden momenteel wereldwijd meer dan 18 000 patiënten behandeld met het medicijn. Cimzia® is beschikbaar in 19 landen, en er worden nog lanceringen verwacht in grote Europese landen en op internationale markten tegen eind dit jaar. Het aantal voorschriften voor Cimzia® voor de behandeling van de ziekte van Crohn en RA in de VS groeit sneller dan de totale markt met een aandeel van 22,6%1 en 3,8%2 nieuwe voorschriften (NRx) in de respectieve segmenten van de ziekte van Crohn en RA van de onderhuidse anti-TNF-markt.

Het nieuwe epilepsiemedicijn, Vimpat® (lacosamide), start goed in de 20 markten waar UCB het lanceerde, met een netto-omzet van EUR 91 miljoen en meer dan 84 000 patiënten aan het eind van de eerste negen maanden van het jaar. Vimpat®, dat in Europa en de VS beschikbaar is als bijkomende therapie voor de behandeling van aanvallen met partieel begin, blijft marktaandeel verwerven. De succesvolle lancering op de Amerikaanse markt voor epilepsiemedicijnen wordt weerspiegeld door de voorschriften die worden uitgeschreven met een aandeel van 1,6% van de nieuwe voorschriften van de markt van epilepsiemedicijnen3. Bovendien vertoont Vimpat® een goede groei in Europa. Binnen de epilepsiemedicijnen heeft het in Duitsland bijvoorbeeld 1,3%4 aandeel in behandelingsdagen (TDx).

Neupro® (rotigotine), de patch voor de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom (RBS) had een netto-omzet van EUR 59 miljoen op de 20 markten waarop het medicijn werd gelanceerd, met meer dan 68 000 patiënten die momenteel worden behandeld met het medicijn. Het aandeel behandelingsdagen (TDx) van Neupro® voor de ziekte van Parkinson bereikte bijvoorbeeld in Spanje bijvoorbeeld 16,5%5.

Mature producten

De netto-omzet van het epilepsiemedicijn Keppra® (levetiracetam) steeg met een ééncijferig percentage tijdens de
eerste negen maanden van 2010. Keppra® bleef in Europa en op internationale markten de markt aanvoeren, wat de generische erosie ervan in de VS compenseerde. De gegevensexclusiviteit voor Keppra® verviel in de Europese Unie op 29 september 2010. UCB en partner Otsuka Pharmaceutical lanceerden in september met succes E Keppra® in Japan als aanvullende therapie voor aanvallen met partieel begin bij volwassenen met epilepsie. De verkoop van Zyrtec® (cetirizine) is lager dan vorig jaar als gevolg van de verkoop van kleinere opkomende markten aan GSK in het eerste kwartaal van 2009. Het allergiemedicijn Xyzal® (levocetirizine) kende een verminderde netto-omzet doordat er generische concurrentie op de Europese markt kwam. Venlafaxine XR vertoonde een sterke groei ondanks de generische concurrentie sinds juli 2010. De netto-omzet van Tussionex® (hydrocodone polistirex en chloorfeniramine polistirex) daalde door het milde verkoudheidsseizoen in de VS eerder dit jaar, maar werd ook beïnvloed door het feit dat het medicijn minder werd gepromoot omdat UCB uit de Amerikaanse primaire zorgmarkt stapte, in afwachting van de generische concurrentie die men voorzag voor oktober 2010.

Update O&O: immunologie

Er zullen naar verwachting, en zoals gepland, twee Fase III-proeven (Embody 1 & 2) voor epratuzumab bij systemische lupus erythematosus (SLE) worden gestart tegen eind dit jaar. De samenwerking van UCB met zijn partner Amgen om CDP7851 ("sclerostineantilichaam") te ontwikkelen, vordert goed. De top-line resultaten van het Fase II-programma voor CDP7851 bij postmenopauzale osteoporose (PMO) worden vroeger dan voorzien verwacht, nl. in de tweede helft van 2011. Er wordt ook een andere Fase II-proef uitgevoerd met hetzelfde medicijn voor het genezen van breuken en de eerste resultaten worden verwacht in 2012. De lijnuitbreidingsstudies voor Cimzia® in psoriatische artritis en spondylitis ankylopoëtica zitten op schema. De belangrijkste resultaten van de Fase III-proeven worden verwacht in het vierde kwartaal van 2011. Over een Fase III-studie voor juveniele reumatoïde artritis loopt nog overleg met de controlediensten in de VS en de EU om het studieontwerp af te ronden. Men verwacht dat er een Fase IIb-programma wordt gestart tijdens de eerste helft van 2011 om CDP6038 (anti-IL 6), in ontwikkeling voor de behandeling van auto-immuunziektes.

Update O&O: centraal zenuwstelsel (CZS)

Zoals gepland zal tegen het eind van het jaar een Fase III-ontwikkelingsprogramma worden opgestart in de EU voor Vimpat® als monotherapie bij aanvallen met partieel begin. De primaire algemene tonisch-clonische aanvallen (Fase II), evenals de pediatrische ontwikkelingsprogramma's (Fase II) en de ontwikkelingsprogramma's in de VS voor monotherapie (Fase III) voor aanvallen met partieel begin gaan door zoals gepland. De bijkomende Fase III-studie voor brivaracetam als bijkomende therapie voor aanvallen met partieel begin zal tegen het eind van dit jaar worden gestart. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoekt het door UCB ingediende medicijn Xyrem® (natriumoxybaat) voor fibromyalgie en UCB verwacht feedback van de Europese overheid in de eerste helft van 2011. In oktober ondertekenden UCB en Synosia een strategische alliantie in neurologie. UCB heeft exclusieve wereldwijde rechten op de ontwikkeling van de verbinding SYN-115 en rechten op een tweede verbinding, voor niet-weesindicaties. Beide verbindingen bevinden zich momenteel in ontwikkelingsfase II voor de ziekte van Parkinson. Er wordt verwacht met een Fase IIb-studie van SYN-115 van start gaan in het eerste kwartaal van 2011.

Verwachtingen voor 2010 bevestigd

De omzet van UCB zal in 2010 naar verwachting minstens EUR 3,0 miljard bereiken en UCB's recurrente EBITDA van UCB zal vermoedelijk ongeveer EUR 700 miljoen bedragen. De kern-WPA (winst per aandeel) voor 2010 zal naar verwachting ongeveer EUR 1,76 bedragen in vergelijking met EUR 1,74 in 2009. Dit is gebaseerd op de 180 miljoen niet-verwaterde aandelen.

1 IMS Xponent weekly prescriptions for CD in U.S., week ending Oct. 8 2010
2 IMS National Prescription Audit (NPA) Weekly for RA in U.S., week ending Oct. 8 2010
3 IMS National Prescription Audit, August 2010
4 IMS retail Augustus 2010, berekeningen van UCB.
5 IMS retail Augustus 2010, berekeningen van UCB.

Voor verdere informatie
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB
M: +32.473.864.414, nancy.nackaerts@ucb.com

Voor de redactie:

Over UCB
UCB, Brussel, België (
www.ucb.com) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen voor mensen met ernstige ziektes van het immuunstysteem of het centrale zenuwstelsel. Met meer dan 8 000 medewerkers in ongeveer 40 landen haalde UCB in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden waardoor de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen zouden kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, gevolgen van toekomstige gerechtelijke uitspraken, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn medewerkers.

Asset Download

Stay up-to-date on the latest news and information from UCB

Subscribe