Pokud vyplníte Mapu osobní pohody při Parkinsonově nemoci (Parkinson’s Well-Being Map™) online, můžete si uložit kopii vyplněné mapy na Vašem osobním počítači. Společnost UCB ani žádná jiná třetí strana neshromažďují nebo neuchovávají žádné Vaše osobní údaje či údaje o Vašem onemocnění Parkinsonovou nemocí, které při vyplnění online uvedete.

Parkinson's Well-Being Map™

KROK 1: Kliknutím myší na nadpis kategorie (např. Poruchy spánku) se otevře seznam příznaků v této kategorii. Klikněte na příznak, který se u Vás vyskytuje nejčastěji (např. Cítím se unavený během dne). Poté posuňte stránku dolů a stiskněte odeslat.

KROK 2: Po zvolení příznaku se otevře mapa, v níž ohodnotíte, jak často Vás tento příznak obtěžuje pomocí stupnice 0 - 4, kde 0 znamená nikdy a 4 znamená stále. Myší klikněte na nejvhodnější číslo.

Nyní se můžete přesunout na další kategorii.


DATUM:
  1. 0 = nikdy
  2. 1 = vzácně
  3. 2 = někdy
  4. 3 = často
  5. 4 = stále
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Proveďte prosím Vaši volbu
Nyní ohodnoťte, jak moc Vás to obtěžuje 0=nikdy, 1=vzácně, 2=někdy, 3=často, 4=stále
Vaše mapa je nyní hotová

Obtíže, na které se chci nejvíce soustředit, jsou:

Další
 
Moje příští návštěva u lékaře:

Tři nejdůležitější otázky, na které se chci zeptat svého lékaře, jsou:

Užívám následující léky:

Léky užívané při Parkinsonově nemoci:


Preparáty s L-DOPA

Agonisté dopaminu

Anticholinergika
COMT inhibitory

MAO-B inhibitory

Amantadin


Volně prodejné léky (např. Aspirin®, Acylpyrin, Anopyrin):


Pro uložení této mapy na Vašem počítači klikněte „Uložit jako PDF”.
Příští aktualizace Mapy:


DĚKUJEME VÁM!
Vaše mapa osobní pohody (Well-Being Map™) bude brzy vytvořena. Vyčkejte prosím na začátek stahování.


Pokud nebylo stahování zahájeno automaticky, klikněte prosím zde:

© UCB 2013. All rights reserved. NE/C/PM/25/11